top of page

Vill du utvecklas som ledare?

Vill du lära dig mer om dina personliga drivkrafter samt få en större självinsikt? Eller höra från dagens näringslivsexperter om hur de ser på ledarskap och få en handlingsplan för hur du kan nå dina mål som ledare?


En av de sakerna vi i Nätverket Garden är mest stolta över är att kunna erbjuda dig, som medlem, en helt unik och skräddarsydd utbildning i ledarskap. I samarbete med Holmér Management International har vi skapat ett certifierat program som ger dig viktig kunskap och goda erfarenheter att skriva med på ditt CV. I programmet kommer du få lära dig om allt från självinsikt och mål till hur dagens ledare och toppchefer ser på ämnet.


Passa på! Det första utbildningstillfället drar igång onsdag den 10/2 kl 18.00 och sträcker sig från februari till diplomeringscermoni i juni. En gång i månaden hålls en online-föreläsning där du lyssnar in, deltar i gruppdiskussioner och får uppgifter att lösa. Du kan ansluta till utbildningen även om du missat ett tillfälle!